TCM

Tradiční čínská medicína (TČM) pojímá člověka a přístup k jeho léčbě holisticky. Respektuje princip, že v lidském těle vše souvisí se vším. Je to protiklad západní medicíny, která léčí jednotlivé části lidského těla specialisty. Něco se opraví, nicméně častokrát na úkor jiné části těla. TČM pracuje s člověkem jako celkem a ví, že oslabí-li se jeden orgán, následuje dominový efekt, což má vliv na další části těla. Zároveň je ovlivněna i psychika. Začnou vznikat negativní emoce, které zpětně ovlivní určitý orgán a takto se rozvíjí koloběh nerovnováhy. Z tohoto principu se dá pochopit, že lidské tělo i duši nelze léčit odděleně.

TČM je tisíce let vyvíjející se dokonale ucelený systém, který využívá při léčbě čínské bylinné směsi, akupunkturu, masáže, cvičení a dietetiku. Tyto metody se výborně doplňují a díky tomu je možné vytvořit optimální individuálně zaměřený léčebný plán pro daného jedince.

Diagnostika podle principů TČM se od naší západní velmi liší. Praktik čínské medicíny bere v potaz celkový vzhled člověka, jak se pohybuje, jak mluví, prozkoumá stav kůže, změří pulz na zápěstích, pečlivě prohlédne jazyk. Poté klienta důkladně vyzpovídá. Zeptá se například, zda preferuje chlad nebo teplo, jestli se potí, jak spí. U žen je velmi důležitá otázka týkající se gynekologie. Jakou má menstruaci, její pravidelnost, PMS, bolesti apod. Tato oblast velmi jasně ukáže, jak na tom zdraví ženy je.Dále se klienta ptá na životní styl.

 • Dietetika

  21. 11. 2015 | Článků: 1

 • Fytoterapie

  Čínská fytoterapie se od evropské bylinné léčby odlišuje především tím, že využívá dokonale propracovaných receptů, tzv. formulí, které se připravují důsledně podle potřeb každého jednotlivého pacienta. Byliny jsou sestavené v přesně stanoveném poměru tak, aby léčily konkrétní problém.

  Mohou posilovat energii QI orgánů, harmonizovat jednotlivé prvky, a tedy i orgány těla, nastolují rovnováhu mezi jin a jang, zvyšují odolnost organismu, pomáhají z těla vyloučit patogenní činitele.

  21. 11. 2015 | Článků: 1

 • Studium

  5. 12. 2015 | Článků: 6


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.