Smísením jinu a jangu vzniká pět prvků, kterým se v čínské medicíně říká pět hybatelů : dřevo, oheň, země, kov a voda. Ty jsou výsledkem spolupůsobení jinové a jangové složky energie QI. Všechny prvky jsou v neustálých vztazích, každý z nich nějakým způsobem ovlivňuje ostatní čtyři. Každý v sobě obsahuje určité množství jinu a jangu a zároveň i informaci o dalších čtyřech prvcích.

Aby vše bylo harmonické, musí být všech pět prvků v rovnováze, pokud je u jednoho prvku tato rovnováha nějak narušena, ovlivní to i ostatní čtyři prvky, změna chování u jednoho vyvolá změny i u dalších.

Prvky jsou dávány do spojitosti s ročními obdobími, barvami, vnitřními orgány, chutěmi, emocemi atd.

Vlastnosti jednotlivých orgánů v lidském těle odpovídají vlastnostem prvků, které se k nim vztahují. Také vztahy mezi jednotlivými orgány odpovídají vztahům mezi prvky.

Nadměrné emoce způsobují onemocnění.

Naše zdraví mohou negativně ovlivnit dlouhodobé nebo silné emoční podněty. Narušují tok energie vyvolávají nerovnováhu mezi vnitřními orgány a zraňují je.