Aurikuloterapie je něco zcela jiného než akupunktura. Můžeme ji chápat jako léčbu pomocí zásahu do informačního systému těla. Tento zásah do tělových funkcí je jemný a fyziologický. Vrací chod organismu do správných kolejí. Je však pochopitelné, že i ovlivnění informačního systému má své meze. Nemůžeme očekávat, že tímto způsobem lez opravit vše.

Aurikuloterapii můžeme považovat za léčbu zásahem do tzv. vnitřního lékaře, tedy do systému, která sám v určitých mezích koriguje chyby a nehody v chodu organismu. Tento vnitřní lékař rezignuje při trvalém či dlouhodobém stresu, po velkých změnách - traumatech fyzických i psychických. Teprve když tento samouzdravující systém nestačí, musí nastoupit lékař. Předpokládejme, že aurikuloterapie umožňuje zasahovat do informačního systému, který za normálního stavu udržuje správný chod organismu. Zasahuje tedy do řízení vnitřního lékaře, mění jeho program. Je to hypotéza, která velmi dobře vysvětluje to, co aurikuloterapie provádí.

Aktivní ušní body, ale i body akupunkturní můžeme považovat za rozhraní mezi vnitřním a vnějším elektromagnetickým polem. Aktivmí ušní body umožňují reakci těla v době, kdy ostatní smasly ještě nic neregistrují. Je to analogie s buňkami sítnice, ta totiž přímo registruje elektromagnetické vlnění.

Důležitě je vědět i to, že normální funkci organismu nelze rozladit stimulací aktivních bodů. Při jakémkoliv onemocnění se objeví na povrchu boltce nápadně citlivé, někdy i spontánně bolestivé body či zóny. Tyto body jsou projekcemi onemocnělých oblastí těla.

Akupunktura i aurikuloterapie působí přes informační systém těla, který je součástí samoreparačních schopností organismu. To odpovídá čínskému pojetí cirkulace Qi, jejíž odchylka z vymezené dráhy je na počátku obtíží, až nakonec vyústí do zjevného onemocnění.

 

Jaké jsou rozdíly mezi klasickou akupunkturou a aurikuloterapií?

Rozdíl je především ve velikosti bodů. V aurikuloterapii jsou mnohem menší než body tělové akupunktury. Průměrná velikost těchto bodů je kolem desetiny milimetru. Další zvláštností je proměnlivost velikosti aktivních ušních bodů. Mění se podle situace v oblasti odpovídající projekčnímu místu, a to jak plošným rozsahem, tak tlakovou citlivostí i hodnotou elektrické vodivosti. Nervové spojení boltce s centrálním nervovým systémem je přímé a krátké. Vzruchy vedené z ušního boltce nemohou proto být tak modifikovatelné jako signály z bodů klasické tělové akupunktury.