Arterioskleróza

ateroskleróza, arterioskleróza

(též ateroskleróza) Tímto pojmem se označuje kornatění tepen, jež vzniká ukládáním tukových látek do stěny tepny a postupně vede k jejímu poškození. Významný podíl na vzniku arteriosklerózy (označované také jako ateroskleróza) má „špatný“ cholesterol. Zvýšený cholesterol v krvi, které vznikají špatnou stravou a špatným životním stylem, postupně přeměňují cévní stěny a zužují tepny.

Přímým důsledkem tohoto zužování tepen bývá horší průtok krve, špatné okysličování vnitřních orgánů a jejich postupné poškozování. Špatně průchodné tepny se mohou také ucpat a vést k infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě a dalším smrtelným chorobám. Rozvinutou arteriosklerózu prakticky nelze vyléčit, proto je dobré dbát na vyváženou stravu a nevyhýbat se pohybu.

Určitou roli pro vznik arteriosklerózy hrají i genetické předpoklady. Dlouho může probíhat nepozorovaně, už od mládí. Výrazně vyšší riziko vzniku arteriosklerózy je u kuřáků.

Obrázek: http://www.me­dicastore.com

Část těla: břicho, hlava, hrudník, končetiny, krev

Délka léčby: dlouhodobá, nevyléčitelná

Způsob léčby: domácí léčba

Věk: dospívající, dospělí, senioři

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.